د شنګایی صنعت صنعت شرکت ، ل

د سیوم رول جوړونې ماشین ولاړ دی