د شنګایی صنعت صنعت شرکت ، ل

د فلزي ډیک رول جوړونې ماشین