د شنګایی صنعت صنعت شرکت ، ل

د بریښنایی راډونو تولید کرښه